sobota, 4 lutego 2017

Paczki przekazane potrzebującym

W ramach naszej wspólnej akcji, wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli działającym przy kopalni Lubelski Węgiel S.A. w dniu wczorajszym przekazaliśmy pierwszą cześć paczek składających się ze środków czystości. Dary zostały    przekazane potrzebującym znajdującym się pod opieką Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, podopiecznym Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Siostry ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek oraz lubelskiemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża.Jak dotąd zebraliśmy i rozdysponowaliśmy ok. 2,5 tys. mydeł, blisko 300 zasypek oraz ponad 100 kremów do rąk. Serdecznie podziękowania dla pracowników kopalni Lubelski Węgiel S.A. oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę. Przypominamy, że dary można przez cały rok przekazywać nam lub do Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zdzisława Goli.